Ansvarsfraskrivelse og betingelser

Retningslinjer for brug af hjemmesiden

Nedenfor kan du læse bestemmelserne i vores disclaimer samt retningslinjerne for anvendelse af dette website.

Ansvarsfraskrivelse og betingelser

Copyright

Alt indhold, som findes på denne hjemmeside, herunder tekster, dokumenter, logoer, billeder, grafik, videoer, deres placering og tilpasning på siden er underlagt love om immateriel ejendom og beskyttet af copyright. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, distribuere, publicere eller bruge indholdet på andre sider til kommercielle formål uden særlig tilladelse fra FLEYE ApS.

Varemærker

Varemærker og logoer tilhørende FLEYE ApS, som vises på denne hjemmeside, er FLEYE ApS’ eksklusive ejendom. Enhver brug og/eller gengivelse heraf, uanset formål, eller uagtet handlingsformen, er udtrykkeligt og strengt forbudt og vil blive retsforfulgt i henhold til gældende love.

Ansvarsbegrænsning

De oplysninger, som findes på hjemmesiden, leveres som de “er og forefindes” og vil løbende blive opdateret og kontrolleret. Oplysningerne kan indeholde fejl og kan til enhver tid være ufuldstændige, unøjagtige eller uopdaterede. FLEYE ApS fraskriver sig ethvert ansvar for fuldstændigheden og opdatering af data og oplysninger, som leveres på denne hjemmeside. FLEYE ApS ifalder ingen anden forpligtelse eller ansvar som følge af unøjagtighed eller mangler, medmindre det skyldes vildledning.

Der gives ingen garanti for, at de viste data er pålidelige. FLEYE ApS fraskriver sig alle former for ansvar for de unøjagtigheder, der måtte forefindes i de oplysninger og data, som leveres på denne hjemmeside.

Links til denne hjemmeside

FLEYE ApS ifalder ikke ansvar for indhold på andre hjemmesider, der måtte tilgås fra denne hjemmeside, eller via hvilke denne hjemmeside kan tilgås. FLEYE ApS kontrollerer ikke indhold på disse tredjeparters sider og ifalder ikke ansvar for indhold og materialer, herunder af reklamemæssig art, som er placeret på disse sider eller for de produkter eller tjenester, som tilbydes.

Salgs- og leveringsbetingelser – online salg på FLEYE ApS’ Business to Business (BTB) Webshop

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder automatisk for enhver aftale, som indgås med FLEYE ApS, når kunder afgiver bestillinger og FLEYE accepterer disse FLEYE ApS’ BTB webshop. Disse har forrang for alle andre vilkår og betingelser vedrørende kunden. Alene hvis parterne har indgået en særlig skriftlig aftale herom, kan der gælde andre vilkår og betingelser.

Pris

Ved pris forstås den pris, som køber skal betale til FLEYE ApS for varerne. Den pris, som fremgår i webshoppen, når bestillingen afgives, anses for aftalt mellem FLEYE ApS og køber.

Alle priser i webshoppen er eksklusiv moms. Der beregnes moms på fakturaen for danske kunder i Danmark.

Kunder uden for Danmark, som er momsregistreret, opkræves ikke moms.

Alle priser er FOB leveret til det modtagelsessted, som kunden har oplyst.

Betaling

FLEYE ApS kan fakturere køber på ethvert tidspunkt før, ved eller efter levering af varerne. FLEYE ApS’ fakturaer udstedes hver måned og forfalder til betaling inden 20 kalenderdage.

Hvis køber eller anden person, som køber måtte have valgt til at modtage levering på købers vegne, ikke tager imod varerne ved aflevering, har FLEYE ApS til enhver tid ret til at fakturere køber for varerne, efter FLEYE har tilbudt levering af varerne.

Der opkræves rente ved for sen betaling i henhold til rentelovens satser for forsinket betaling. Sådan rente påregnes fra dag til dag og forfalder til betaling både før og efter eventuel dom. Betalinger kan ikke tilbageholdes, og købers tilgodehavender kan ikke fratrækkes betalinger i henhold hertil uden FLEYE ApS’ samtykke.

Levering

Levering af varerne skal ske til de modtagelsessted, som fremgår af købers bestilling. Alle leveringsdatoer for varerne er kun vejledende, og FLEYE ApS ifalder ikke ansvar for leveringsforsinkelser af varerne uanset årsag. Hvis varerne skal delleveres, udgør hver dellevering en separat aftale, og hvis FLEYE ApS ikke leverer en eller flere af delleverancerne, er køber ikke berettiget til at hæve købet under ét.

Hvis FLEYE ApS uanset årsag ikke leverer varerne, bortset fra årsager som er uden for FLEYE ApS’ rimelige kontrol eller som skyldes køber, hvorved FLEYE ApS bliver ansvarlig over for køber, er FLEYE ApS’ ansvar begrænset til den (eventuelt) maksimale pris, som omkostningen til køber (på det billigste, tilgængelige marked) af lignende varer til erstatning af de varer, som ikke er leveret, overstiger prisen på varerne.

Kundens gennemsyn

Kunden skal straks ved modtagelsen gennemse varerne grundigt for fejl og mangler i forhold til kvalitet og/eller kvantitet. Hvis varerne anses for beskadigede eller ikke svarer til den afgivne bestilling, skal der omgående sendes en skriftlig klage til FLEYE ApS via e-mail, fax eller brev.

Returvarer

Fejlbehæftede eller mangelfulde varer kan returneres.

Ejendomsforbehold

Varerne forbliver FLEYE ApS’ ejendom som juridisk og egentlig ejer, indtil FLEYE ApS har modtaget fuld betaling fra køber.

Risikoens overgang

Risiko for skade eller tab i relation til varerne overgå til køber i) ved levering til køber eller til den person, som køber har valgt til at modtage varerne på købers vegne, ii) når FLEYE har tilbudt levering af varerne, eller iii) når varerne er afhentet af køber.

Alle krav fra købers side, som er baseret på fejl og mangler i forhold til varernes kvalitet eller stand, ved levering, skal meddeles til FLEYE inden 7 kalenderdage efter leveringstidspunktet. Hvis levering ikke afvises, og køber ikke underretter FLEYE herom, er køber ikke berettiget til at afvise varerne eller gøre krav om erstatning gældende. FLEYE ifalder ikke ansvar over for køber for indirekte, specielle eller følgeskader eller tab (hvad enten det er for avancetab eller andet), omkostninger, udgifter eller andre krav om enhver form for driftstab.

FLEYE påtager sig ikke nogen former for ansvar, hvis der ikke er sket fuld betaling af det pågældende fakturerede beløb for varerne.

Produktansvar

Hvis et produkt leveret af FLEYE ApS forårsager skade på ting eller personer, ifalder FLEYE ApS alene ansvar, hvis det dokumenteres af kunden, at skaden er forårsaget som følge af fejl, mangler eller uagtsomhed fra FLEYE ApS’ side.

Aftalen reguleres af dansk ret, og det rette værneting er Sø- og Handelsretten i København, Danmark.

1. Dine persondata, som er nødvendige for at kunne benytte vores tilbud og udstede fakturaer (oplysninger om brug), vil udelukkende blive brugt til behandling af de salgsaftaler, der er indgået mellem os. Sådanne oplysninger om brug dækker især informationer, der kan bruges til at identificere dig som bruger, oplysninger om start, slut og omfang af den respektive brug samt data på de telemedier, du har benyttet som bruger.

2. Vi benytter "cookies" for at forbedre vores tjenester, så de opfylder dine krav, samt til at indsamle statistiske data om brugen af vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, som genereres af en hjemmeside, og som kan blive gemt på din computer. Cookies giver os især mulighed for at identificere webbrowsere. De cookies, der findes på vores hjemmeside, bruges ikke til at indhente personlige oplysninger om dig eller din brug. Du kan til enhver tid slette cookies ved at gå ind i menuen i din browser eller slette cookies på din harddisk. For flere oplysninger se menuen Hjælp i din browser.
Du kan naturligvis også gå ind på vores hjemmeside uden at benytte cookies. For at gøre det skal du deaktivere brugen af cookies ved at ændre dine browserpræferencer. Alternativt kan du få vist indstillingen af cookies og derefter beslutte fra gang til gang, om du ønsker at acceptere dem (cookie advarsel). I tilfælde af at du ikke accepterer cookies, bedes det bemærket, at det ikke er muligt at benytte vores netbutik.

3. Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en online analyseservice udbudt af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler, der placeres på din computer som hjælp til at analysere, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. Den information, cookien genererer om din brug af hjemmesiden (herunder din IP adresse), bliver overført til og lagret hos Google på servere i USA. Google afkorter/anonymiserer den sidste oktet af IP adressen for den Europæiske Unions medlemslande samt andre kontraherende parter til EØS-aftalen. Kun i særlige tilfælde bliver hele IP adressen sendt til og afkortet af Googles servere i USA. Google vil bruge denne information på vegne af hjemmesidens udbyder med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesidens aktivitet til sidens ejer og tilbyde andre serviceydelser, der relaterer til hjemmesideaktivitet og internetbrug. Google vil ikke knytte din IP adresse til andre data opbevaret af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de korrekte indstillinger i din browser. Men vær opmærksom på, at dette kan betyde, at du ikke vil have adgang til alle hjemmesidens funktioner. Du kan også forhindre Googles indsamling og brug af data (herunder din IP adresse) ved at downloade og installere browser plugin, som findes under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

4. Vores hjemmeside indeholder desuden programmer (plugins) fra det sociale netværk Facebook. Disse administreres eksklusivt af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Disse plugins på vores hjemmeside er markerede med et Facebook-logo eller "Synes godt om” knappen. Når du besøger en af vores hjemmesider, som indeholder sådan en plugin, opretter din browser direkte forbindelse til Facebooks servere, som overfører indholdet fra denne plugin til din browser og medtager det på den besøgte hjemmeside. Dermed bliver de oplysninger, du har besøgt på vores hjemmeside, sendt til Facebook. Hvis du er logget ind, mens du besøger vores side via din personlige Facebook-konto, kan Facebook knytte hjemmesidebesøget til denne konto. Ved at bruge plugins, f.eks. ved at klikke på "Synes godt om" knappen eller ved at skrive en kommentar, vil de relevante oplysninger blive overført direkte til Facebook og lagret der. Hvis du ønsker at forhindre sådan dataoverførsel, skal du logge ud af din Facebook-konto, før du besøger vores hjemmeside.

For at læse mere om formålet med og omfanget af Facebooks indsamling af data, yderligere behandling og brug af dine data samt dine rettigheder og indstillinger til beskyttelse af dine personoplysninger, se Facebooks meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger på (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php).